วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ :: "ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา นำพาเศรษฐกิจก้าวไกล ใส่ใจให้ประชาชนเป็นสุข"
 
 
     
   
     
 
     
 
  • ประกาศ อบต.แสนตอ เรื่องรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นสามารถติดต่อขอรับใบสมัคร ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
  • รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ตามข้อมติ UNSC 1718 (DPRK)
  • โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยให้แก่ประชาชนในตำบล
  • โครงการแสนตอสดใส ครอบครัวอุ่นใจ ไร้ความรุนแรง
 
ประกาศ อบต.แสนตอ เรื่องรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นสามารถติดต่อขอรับใบสมัคร ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)   - 6 ส.ค. 2563

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ตามข้อมติ UNSC 1718 (DPRK)   - 6 ส.ค. 2563

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ. ..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

รายงานผลการประเมิน ITA 2019 ของอบต.แสนตอ   - 17 ก.ค. 2563

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
     
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง AC หมู่ 12 (บริเวณบ้านนายวรพล จงสุภางค์กูล-คลอง2R-2R)   30 มิ.ย. 2563   อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย   29 ต.ค. 2562   อ่านต่อ
ราคากลางโครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านท่ากระทุ่ม-บ้านแสนตอ (ถนน รพช. กจ.3134 เดิม)   28 พ.ค. 2562   อ่านต่อ
ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางแยกบ้านท้องคุ้ง - สะพานท้องพงษ์ (ถนน รพช.กจ.2127 เดิม) หมู่ 13   22 พ.ค. 2562   อ่านต่อ
ราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ   4 ม.ค. 2562   อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ. 101-002 สายสามแยก อบต.แสนตอ - บ้านโป่งข้าง หมู่ที่ 12   20 ธ.ค. 2561   อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง กจ.ถ. 101-001 สามแยก อบต.แสนตอ - บ้านหนองพลับ หมู่ที่ 12   20 ธ.ค. 2561   อ่านต่อ
ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.101-001 สามแยก อบต - บ้านหนองพลับ หมู่ 12   30 พ.ย. 2561   อ่านต่อ
ข่าวสอบราคา ประกวดราคา
 
     
 
     
 
  ตั้งกระทู้ กระทู้ทั้งหมด