ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 34
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ อบต.แสนตอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 สิงหาคม 2566
จ้างเหมาติดตั้งไฟประดับบริเวณอาคารสำนักงาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 สิงหาคม 2566
จ้างดำเนินการขุดลอกคลองระบายน้ำทิ้ง หมู่ 9 ตำบลแสนตอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 สิงหาคม 2566
ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 สิงหาคม 2566
ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย ประจำปี 2566 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองพลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 สิงหาคม 2566
ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย ประจำปี 2566 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแสนตอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 สิงหาคม 2566
ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย ประจำปี 2566 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านดอนเขว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 สิงหาคม 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.101-001 สายแยกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ - บ้านหนองพลับ หมู่ที่ 8 บ้านหนองพลับ - หมู่12 บ้านดอนเขว้า ตำบลแสนตอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)7 สิงหาคม 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.101-001 สายแยกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ - บ้านหนองพลับ หมู่ที่ 8 บ้านหนองพลับ - หมู่12 บ้านดอนเขว้า ตำบลแสนตอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)7 สิงหาคม 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กล่องพลาสติกอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 พฤษภาคม 2566