ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

Displaying 1-2 of 2 results.
รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระว่างเดือนตุลาคม 2565 -กันยายน 2566)
รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ รายไตรมาส 6 เดือนแรก ระว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566