ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

Displaying 1-1 of 1 result.
รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ รายไตรมาส 6 เดือนแรก ระว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566