ข้อบัญญัติ งบประมาณ

Displaying 1-5 of 5 results.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564
ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2563