โครงการทาสีตีเส้น ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2

26 เมษายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

โครงการทาสีตีเส้น ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2  นำทีมโดย นายกพรทิพย์ แสนสุข นายกอบต.แสนตอ ร่วมกับ สภ.ท่ามะกา, อปพร., อสม., กำนันผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ทหารค่ายสุรสีห์ ลาดหญ้า ณ วัดแสนตอและโรงเรียนวัดแสนตอ โครงการทาสีตีเส้น เน้นความปลอดภัยทางถนนแบบบูรณาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้อง เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถนำไปปฎิบัติขณะใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!