ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเห็นชอบหนังสือเสริมประสบการณ์ ประจำปี 2566

18 กรกฎาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันนี้เวลา 09.00 น. งานการศึกษาประชุมคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเห็นชอบหนังสือเสริมประสบการณ์ ประจำปี 2566 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 4 แห่ง สังกัด อบต.แสนตอ ค่ะ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!