โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2566

20 กรกฎาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันนี้เวลา 09.00 น. งานการศึกษาได้รับเกียรติจากท่านนายกพรทิพย์  แสนสุข  รองสหพัฒน์  ชวลิตบำรุง และรองสิงหา  ใจแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดโครงการกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2566 ณ อบต.แสนตอค่ะ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!