โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปี 2566

22 สิงหาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. งานการศึกษาได้ดำเนินการจัดโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปี 2566 (ทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้วิถีไทยและประวัติศาสตร์ความเป็นไทย) สถานที่ ณ สัทธา อุทยานไทย อ.บางแพ จ.ราชบุรี โดยมี ศพด. จำนวน 4 แห่ง เข้าร่วมโครงการ เป็นไปด้วยความสนุกสนานและเรียบร้อยดีค่ะ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!