ประกันสังคมเชิญชวนผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 และ 40 ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน เป็นคณะกรรมการประกันสังคม และสมัครเป็นผู้แทนนายจ้างและผู้แทนผู้ประกันตน

30 ตุลาคม 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประกันสังคมเชิญชวนผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 และ 40 ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน เป็นคณะกรรมการประกันสังคม และสมัครเป็นผู้แทนนายจ้างและผู้แทนผู้ประกันตน รายละเอียด้พิ่มเติม>>>> https://www.dla.go.th/upload/document/type2/2566/10/30220_1_1698230599891.pdf?time=1698630576917

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!