ฉีดพ่นหมอกควัน กรณีพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 2 วันที่ 27 กันยายน 2566

27 กันยายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 27  กันยายน 2566 เวลา 16.00 น. งานสาธารณสุข และงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย ร่วมกับ รพ.สต.บ้านแสนตอ และผู้นำท้องถิ่น  อสม. ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันและใส่ทรายอะเบท ในรัศมีโดยรอบบ้านผู้ป่วย  เพื่อควบคุมโรค เนื่องจากพบผู้ป่วย จำนวน 1 รายในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลแสนตอ 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!