ฉีดพ่นหมอกควัน กรณีพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 9 วันที่ 10 ตุลาคม 2566

10 ตุลาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

 งานสาธารณสุขร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ รพ.สต.บ้านแสนตอ ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันและใส่ทรายอะเบท โดยรอบรัศมี 100 เมตร จากบ้านผู้ป่วย เพื่อควบคุมโรค 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!