กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

26 ตุลาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

26 ตค.2566 เวลา 9.00 น.  อบต.แสนตอ ร่วมกับ ท่านเจ้าอาวาสวัดแสนตอ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ทุกหมู่บ้าน สภ.ท่ามะกา SCGP  อสม. และประชาชนจิตอาสา 
ร่วมกิจกรรมปลูกต้นพุดศุภโชค จำนวน 70 ต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และปรับภูมิทัศน์ บริเวณหน้าวัดแสนตอ 
 
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!