ธนาคารขยะ ตำบลแสนตอ

25 มีนาคม 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

        องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ ร่วมกับ ผู้นำชุมชน หมู่ที่ 10 ตำบลแสนตอ และคณะกรรมการหมู่บ้าน  จัดกิจกรรม "MOI Waste Bank Week-มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ  จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนำแนวคิดการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ภายใต้หลักการ 3R คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ อีกทั้งยังเป็นการรณรงค์สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะรีไซเคิล ส่งผลให้ปริมาณขยะในหมู่บ้านลดลง  สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ 

        โดยวันที่ 30 มีนาคม 2567  จะเปิดรับบริจาคขยะ เพื่อนำเงินที่ได้จากการขายขยะไปบริหารจัดการธนาคารขยะ  และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะต่างๆ ของตำบลแสนตอ  สามารถบริจาคขยะได้ที่ อบต.แสนตอ และกองทุนแม่ของแผ่นดิน ม.10 ต.แสนตอ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!