ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.101-001 สายแยกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ - บ้านหนองพลับ หมู่ที่ 8 บ้านหนองพลับ - หมู่ 12 บ้านดอนเขว้า ตำบลแสนตอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

7 สิงหาคม 2566
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง