ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟแอลอีดี จำนวน 5 ชุด รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.101-002 สายแยกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ-บ้านโป่งข้าง หมู่ที่ 13 บ้านโป่งข้าง ตำบลแสนตอ

18 เมษายน 2567
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง