ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ. 101-001 สายแยกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ - บ้านหนองพลับ หมู่ที่ 8 บ้านหนองพลับ - หมู่ที่ 12 บ้านดอนเขว้า ตำบลแสนตอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17 กรกฎาคม 2566
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!